SLA

This page is currently only available in Swedish. English translation of this page can be made available at your request.

Service Level Agreement

Detta är tjänsteleveransavtalet mellan CYD-poolen (Linköpings Universitet) och studentorganisationer med tjänster som tillhandahålls inom ramarna för CYD-poolen.

Studentorganisationer vars webbplatser tillhandahålls av CYD-poolen förbinder sig till följande:

  • Att alltid ha minst en person ultimat ansvarig för studentorganisationens hemsida som för sin mandatperiod förbinder sig att besvara CYD-poolens kommunikationer inom 7 dygn.
  • Utifall att studentorganisationen själva underhåller hela eller delar av mjukvaran som utgör hemsidan, så som plugins, åtager denna sig att inom 7 dygn från att lösningen på en sårbarhet i denna mjukvara finns tillgänglig applicera denna lösning på sin sida för de delar organisationen underhåller.
  • Utifall att studentorganisationen själva underhåller en hemsida byggt på någon mjukvara, vanligtvis ramverk så som Django eller Ruby on Rails eller bara ett språk så som Python, som behöver uppdateras för att köra på nästa version av Debian Stable måste detta ske inom 1 månad från att denna släpps1.

CYD-poolen och Linköpings Universitets IT-organisation åtar sig i gengäld följande:

  • Att besvara kommunikationer från studentorganisationen inom 48 timmar under studietermin, samt inom 7 dagar under semester och tentamensperioder.
  • Inom 48 timmar täppa till säkerhetshål i mjukvara som vi tillhandahåller.
  • Att då nästa version av Debian Stable fryses, vanligtvis ett halvår innan den släpps, tillhandahålla en testmaskin för organisationerna att utveckla sin hemsida för nästa release på.
  • Garanterar minst 98% upptid för de bakomliggande tjänsterna som är CYD-poolen.
  • Dagliga backuper av studentorganisationernas webbsidor och dess innehåll som behålls i minst ett år.