Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för CYD-poolen 2004-12-15

Närvarande:
Kristina Arkad ISY, Ordförande
Karl-Johan Karlsson C-sektionen
Sofia Sjögren Y-sektionen
Johan Lindberg Ling-sektionen
Jonas Olsson Systemadministratör CYD-poolen
Erik Hult Systemadministratör CYD-poolen
 1. Mötet förklarades öppnat.

 2. Inga adjungeringar gjordes.

 3. Till justeringsperson valdes Erik Hult.

 4. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 5. Följande punkter lades in under Övriga frågor:

  • Utskriftsproblem
  • Nya Skrivare
  • Fler Microvågsugnar
  • Fler datorer
  • Problem med ventilationen

 6. Mindre pengar till Cydpoolen nästa år: Kristina Arkad meddelade att Cydpoolen kommer få något mindre pengar för nästa år, ca 650 000. Detta ansågs inte som något problem för verksamheten.

 7. OnCommand CCM och Windows XP: Jonas Olsson redovisade läget för OnCommand och meddelare att de flesta viktiga programvaror nu är färdigpackiterade inför ”remote”-installation av Windows XP. Just nu saknas framförallt X-Windows server (CygWin). Installation av Windows XP påbörjas ev. under mellandagarna eller veckan innnan vårterminen startar.

 8. Ny Filserver: Jonas Olsson meddelade att Cydpoolen har köpt in en ny filserver för att ersätta den nuvarande server Kosh. Den nya servern kommer köra Linux för att komma ifrån problemet med flera platformar.

 9. Övriga frågor:
  • Utskriftsproblem: Karl-Johan Karlsson tog upp problemet med att skriva ut på Cydpoolen. Det är framförallt PDF-filer som är problem och beror på gamla versioner av Adobe Acrobat tillsammans med gamla laserskrivare. Problemet kommer att lösa sig i och med installation av Windows Xp och Adobe Acrobat 6. Därför görs inget för att försöka lösa problemet nu.

  • Nya Skrivare: I samband med Utskriftsproblemet disskuterades om man skulle köpa in nya skrivare, framförallt svart-vita, för att undvika liknande problem. Men man beslutade att avvakta tills efter Windows XP installerats och man vet hur det fungerar då.

  • Fler Microvågsugnar: Disskussionen om fler Micovågsugnar togs åter upp och Jonas meddelade 4 nya ugnar beställts och kommer installeras snarast.

  • Fler Datorer: Sofia Sjögren påpekade att det ofta, framförallt under luncher, är mycket fullt i Cydpoolen och undrade om det skulle gå att få fler datorer till Cydpoolen. Det disskuterades om möjlighet att flytta till andra lokaler, men några sådana finns inte tillgängliga någonstans så just nu är det inte möjligt. Man kom fram till att Jonas, Elmir och Erik tittar på möjligheten att packa ihop arbetsplaterna tätare och därmed få plats med fler datorer.

  • Problem med ventilationen: Många klagar på att ventilationen i Cydpoolen är dålig under sena kvällar och helger, vilket medför att det då blir väldigt varmt. Jonas Olsson förklarade att detta är något som man påpekat för Akademiska Hus tidigare, att det skall vara åtgärdat, men att man skall kontrollera med dem igen.

 10. Mars månad 2005 bestämdes som ungefärlig tid för nästa sammanträde.

Linköping den 15 december 2004,
Sekreterare: Erik Hult
Ordförande: Kristina Arkad
Justeras: Elmir Jagudin