Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för CYD-poolen 2003-12-10

Närvarande:
Kristina Arkad ISY, Ordförande
Karl-Johan Karlsson C-sektionen
Åsa Lindmark Y-sektionen
David Karlsson Ling-sektionen
Jonas Olsson Systemadministratör CYD-poolen
Erik Hult Systemadministratör CYD-poolen
 1. Mötet förklarades öppnat.

 2. Inga adjungeringar gjordes.

 3. Till justeringsperson valdes Erik Hult.

 4. Från föregående protokoll togs frågan om växelautomat upp. Jonas Olsson informerade om att Selecta inte visat sig intresserade av att sätta ut en sådan i CYD-poolens fikarum. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 5. Följande punkter lades in under Övriga frågor:

  • Vad sker med överbliven hårdvara
  • Medlemmar på styrets mailinglista och uppdatering på webben
  • Programvaror på CYD-poolen
  • Sponsring från AB TakeIT
  • Informationskanaler till studenterna
  • Digitalkamera CoolPix 950 till Y-sektionen igen
  • Förslag till inköp

 6. Jonas Olsson redovisade vad som hade hänt under året på CYD-poolen. Se bilaga för kort redovisning över investeringar.

 7. Övriga frågor:

  • Överbliven hårdvara: Karl-Johan Karlsson undrade vad som skulle hända med den utbytta hårdvaran som blivit över vid utbytet av arbetsstationer under hösten. Kristina Arkad berättade att större delen gått till ISY internt och att det övriga skulle skänkas bort eller slängas.

  • E-post till styret och uppdatering av styrets webbsida: Åsa Lindmark påtalade att e-post till styrets mailinglista gått till förra årets representant från Y och att listan över styrets medlemmar inte var uppdaterad på webben. Jonas Olsson berättade att mailinglistan åtgärdats så snart information om vem som var den nya representanten från Y kommit CYD-poolen till kännedom och att webbsidan skulle uppdateras efter mötet.

  • Programvaror på CYD-poolen: David Karlsson undrade varför program som inte RealPlayer och liknande fungerade. Jonas Olsson informerade om att CYD-poolen avvaktat med att uppgradera dessa tills arbetet med den nya Windows-installationen blivit klart.

  • Sponsring från AB TakeIT: Erbjudande om sponsring har inkommit från IT-företaget AB TakeIT. Gratis systemadministration och -utveckling i utbyte mot att CYD-poolen kan fungera som testmiljö för företagets lösningar. Styrelsen ställde sig positivt till förslaget under förutsättning att universitetets jurister inte har något att invända.

  • Informationskanaler till studenterna: Erik Hult frågade om det fanns behov av ytterligare informationskanaler till studenterna för att informera om vad som händer på CYD-poolen. Efter diskussion lades förslaget om att ordna en mailinglista med alla studenter som har tillgång till CYD-poolen. Studenterna ska kunna avanmäla sig från listan om de inte vill ha information om CYD-poolen.

  • Digitalkamera CoolPix 950 till Y-sektionen igen: Y-sektionens digitalkamera har funnits på CYD-poolen under hösten. Systemadministratörerna undrade om inte Y-sektionen ville ha tillbaka kameran för utlåning. Åsa Lindmark skulle kontrollera detta och se till att kameran hämtades om intresse fanns.

  • Förslag till inköp: Åsa Lindmark föreslog att CYD-poolen ska köpa in en digital videokamera. Systemadministratörerna skulle titta på detta under nästa år när det blir klart hur stora anslag CYD-poolen får.

 8. Mars månad 2004 bestämdes som ungefärlig tid för nästa sammanträde.

Linköping den 11 december 2003,
Sekreterare: Jonas Olsson
Ordförande: Kristina Arkad
Justeras: Erik Hult