I och med ett möte med LiU-IT:s tekniska chef under förra veckan står det klart att efter 25 år i C-, Y-, D- och Lingsektionens tjänst ska CYD-poolen som organisation, datorsalen som den drivs idag och alla tillhörande tjänster komma att avvecklas med början 1:a januari 2017. Detta i enlighet med LinTeks godkännande av LiUs beslut om digitala resurser för lärande. LinTek är medvetna och accepterar att detta beslut innebär nedanstående.

Vi administratörer på CYD talar såklart i egen sak men är av åsikten att beslutet är kortsiktigt och trångsynt. Kortsiktigt då det stryper studentorganisationernas tillgång till kontinuerlig IT-kompetens; dessa som står för LiUs främsta säljpunkt när det kommer till grundutbildning: studentlivet. Trångsynt då det under täckmanteln jämställdhet studenter emellan fråntar datastudenternas tillgång till en miljö där de ostört och i gemenskap med sina kursare kan arbeta på sin utbildning.

Datorsalen

Datorsalen i sig kommer under 2017 övergå till LiU-IT:s drift likt de datorsalar som återfinns i Key-huset och kommer fortsätta existera i en överskådlig framtid. Den kommer tillgängliggöras för bokning av lärare i utbildningssyfte på samma vis alla andra datorsalar på universitetet kommer vara. Detta innebär att ni som användare kan tvingas lämna salen för att göra plats för schemalagd lektion.

Samtliga studenter vid universitetet kommer få tillgång till lokalen med tillhörande studentkök samt få rätt att logga in vid datorerna.

Tjänster

CYD-poolen har idag följande tjänstetagare:

  • D-sektionen - Datateknologernas sektion. Har semimanagerad Wordpresshemsida, mediawiki och inloggningstjänst hos oss.
  • STABEN - D-sektionens fadderi. Har intern Mediawiki.
  • LiU formula student - Studentförening som bygger formula student-bilar. Har intern Mediawiki och fillager.
  • Obelix - Organisation som anordnar studiebesök. Har egenskriven hemsida.
  • Lingsektionen - Sektion för högskoleingengörer. Har hemsida och inloggningstjänst.
  • Tackling - Lingsektionens fadderi. Har egenskriven hemsida.
  • Y-fadderiet - Y-sektionens fadderi. Har fillagertjänster och flertalet managerade Wordpressidor.
  • D-LAN - D-sektionens LAN. Har egenskriven hemsida.
  • Donna - D-sektionens tjejförening. Har managerad wordpressida.
  • Y-sektionen - Sektionen för teknisk fysik och elektroteknik. Har fillager och förvarar säkerhetskopior hos oss.

Samtliga dessa kommer behöva finna tillhandahållare för dessa tjänster utanför universitetets regi vid någon tidpunkt efter årsskiftet 16-17. Vid vilken tidpunkt specifikt dessa tjänster upphör vet vi ej idag.

Organisationen

CYD-poolen anställer idag tre systemadministratörer och styrs av en styrelse i vilken D, Y och Lingsektionen har direkt representation. Denna organisation kommer avmantlas och i dess ställe kommer studenternas enda väg till påverkan vara genom en central styrgrupp för samtliga universitetets datorsalar där LinTek har en representant.

Vad som även sker är att det tekniska ägandeskapet flyttas från oss administratörer till en central enhet. Där vi hittills haft möjligheten att snabbt anpassa vår infrastruktur för att utveckla de tjänster som efterfrågats av våra organisationer kommer våra efterträdare inte ha sådan möjlighet. Det här är inte en framtid vi tror passar för studenter under D-, Y- och Lingsektionen - där studenternas utveckling inom IT är central.