LiU-IT has informed us that the print system is down. Thereby you can’t print from CYD-poolen (nor from anywhere on LiU).

See information in Swedish from the CIO at LiU, Joakim Nejdeby, below.

/sysadmin

“Under den gånga veckan har vi haft upprepade störningar i vårt utskriftssystem. Problemen har dessutom accelererat fram till idag. Vi beklagar detta och de besvär det ställer till för er. Vi kan försäkra er om att LiU vidtar alla åtgärder som går för att säkerställa en fungerande lösning. Vi står i ständig kontakt med vår leverantör och våra egna tekniker jobbar för fullt för att avhjälpa problemen.

“Vi är väl medvetna om att det, mot bakgrund av att utskriftstjänsten är spridd till stora delar av universitetet, skapar stora problem för er verksamhet när tjänsten utan förvarning uteblir. Vi förstår och beklagar naturligtvis också den belastning produktionsbortfallen innebär för universitetets IT-funktion och den stress det medför för era medarbetare.” skriver Michael Persson, Försäljningschef på Konica Minolta i en kommentar till LiU.

I detta läge finns tyvärr ingen förväntad tidpunkt då problemen är avhjälpta, men arbetet med att hitta en lösning kommer fortgå under helgen och ny information ges under måndagen den 10:e december.”